Privacybeleid

Privacyverklaring bruidsfotoaward.nl

Voor Bruidsfoto Award is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking over krijgen worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-09-2018.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
Wij verwerken uw gegevens om u de door u afgenomen dienst(en) te kunnen leveren en u indien nodig daarvoor te kunnen factureren. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Wij maken hiervoor bijvoorbeeld gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website, door bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het inloggen op de website, wordt afgeschermd. Om misbruik te voorkomen wordt uw wachtwoord daarnaast opgeslagen via SHA encryptie.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij bieden verder een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Deze nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
De toestemming geeft u door uw e-mailadres in te vullen op de Website of bij het registreren op de website het daartoe bestemde hokje aan te vinken.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Google

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kunnen wij met de cookie verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

Bruidmedia B.V.
Uraniumweg 17E
3812 RJ Amersfoort

Tel.: +31 (0)33-750 3500
Fax: +31 (0)33-750 3501
E-mail: info@bruidmedia.nl